Kraina australijska

Zasięg krainy australijskiej

Kraina australijska – kraina zoogeograficzna obejmująca obszar Australii, Tasmanii, Moluków, Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i większości wysp Oceanu Spokojnego. W systemie państw zwierzęcych zalicza się do państwa Notogea.

Większa część obszaru należy do strefy klimatów zwrotnikowych, jedynie na południowych krańcach występuje klimat umiarkowany. Głównymi formacjami roślinnymi są: stepy i pustynie (w centralnej części Australii), zarośla wiecznie zielone (w południowej), sawanna i las równikowy (w północnej). Wschodni skraj Australii i Nowa Zelandia są pokryte lasami liściastymi.

Kraina australijska charakteryzuje się fauną o dużej odmienności od fauny innych regionów świata, przede wszystkim obecnością torbaczy i stekowców przy niewielkim udziale łożyskowców (poza nietoperzami, niektórymi gryzoniami i gatunkami introdukowanymi przez człowieka).

Najbardziej charakterystyczne rodziny i gatunki zwierząt:

Zobacz też

Encyklopedia internetowa (kraina zoogeograficzna):
  • БРЭ: 1430282
  • SNL: australske_region